Lukiokoulutus

Lukiokoulutus ja opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea lukiolaista opintojen aikana ja huolehtia  siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo. Päivälukioissa opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joiden varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. Aikuislukioissa pakollisia opinto-ohjauksen kursseja ei ole, mutta opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita samoissa asioissa opintojen ja tutkintojen suorittamisen lisäksi.

Lukiolaisilla on oikeus valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojen kehittämiseksi saada henkilökohtaista ja/tai pienryhmäohjausta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus käsitellä pienryhmissä asioita, jotka ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaettavissa olevia ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.