Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Kriteerit on suositus, jota on tarkoitettu käytettäväksi osana paikallista tai koulutuksen järjestäjäkohtaista laatu- ja arviointijärjestelmää. Niiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Kriteerien avulla turvataan eri puolella Suomea oppilaille ja opiskelijoille tarjolla olevien ohjauspalvelujen tasapuolisuus, laatu ja saatavuus.

hyvan_ohjauksen_kriteerit

Siirry sivun alkuun