Ratkaisukeskeisyys ohjauksessa

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä periaatteita ja keinoja ohjaamisessa käytettäväksi

Puhutaanko ratkaisukeskeisesti vai ongelmakeskeisesti?

 • Keskity siihen, mitä tahdotaan
 • Tarkista resurssit
 • Huomaa/hoksauta mikä toimii
 • Kuvaa/pyydä kuvaamaan onnistumisia
 • Tunnista/auta tunnistamaan hyödyllisiä taitoja
 • Suunnittele/auta suunnittelemaan ja ottamaan pieniä askelia

Silti ongelmapuheellekin on oltava tilaa!

Mikä/mitä olet suhteessa oppijaan? Miten se vaikuttaa?

 • Asiantuntija
 • Tasavertainen keskustelija
 • Oppijalla ”ei-tietämisen” asema

Kysymyksesi muovaavat vastauksia

 • Avoimet ja tarkentavat kysymykset:
 • Milloin? Miten? Missä? Esim. Millainen on hyvä tilanne? Mitkä asiat toimivat?
 • Kuka? Mitä? Mitä vielä/muuta?
 • Säästele miksi-kysymyksiä, koska ne johtavat syiden etsintään ja järkeilyyn, tilaan jossa totuttuja toimintatapoja ei tarvitse muuttaa

Hyvä tavoite ratkaisukeskeisestä näkökulmasta

 • Mitä halutaan saada tai tavoitella
 • Minne päin halutaan mennä
 • Minkä alkamista
 • Tavoite pilkotaan osatavoitteiksi, pieniksi haluttuun suuntaan vieviksi askeliksi

Hyvä tilanne/tulevaisuus

 • Tulevaisuuteen, eteenpäin katsomisella päästään näkökulman vaihtamiseen, ohi tämän hetken sekä mahdollisten vaikeuksien -> luovempaa ajattelua
 • Kuvataan konkreettinen, positiivinen tilanne/tulos toimintakielellä
 • Auttaa rakentamaan kuvaa ja käsitystä tavoitetilasta askel askeleelta ja mitä itse tekee
 • esim. Millaisena näet tulevaisuutesi N vuoden kuluttua? Mitä haluat oppia? Kun kuvaan päivääsi x ajan kuluttua, mitä tallentuu (videopuhetta)?

Tavoitetta/unelmaa kohti

 • Mitä teet silloin, kun tavoite/tila toteutuu?
 • Mitä teet X:n sijaan?
 • Kun se toteutuu, mikä on toisin?
 • Mistä muut ihmiset (määritellen ketkä) huomaavat ?
 • Kuka huomaa ensin?
 • Mitä muuta -kysymys sitoen edelliseen vastaukseen -> luo dialogin jatkuvuutta
 • Mistä huomaat, että asia on mennyt hyvään suuntaan?
 • Kun tapaan vanhempasi/ystäväsi x päästä, mitä sellaisia hyviä asioita olet tehnyt, joista haluat minun kertovan heille?
 • Jakso/lukukausi päättyy ja olet siihen tyytyväinen. Mitä on tapahtunut, että voit tuntea niin? Mitä olet tehnyt?
 • Mitä asioita olet tehnyt syksyn/kevään aikana, että valmistut keväällä? 
 • Miten olet valmistautunut pääsykokeisiin, että huomaat kesällä saavasi kirjeen opiskelupaikan saamisesta?

Ihmekysymys

 • Kysymyksiä, jotka auttavat ohjattavaa kuvailemaan toivotun tilanteen ja saamaan ideoita seuraaviin askeliin
 • Ihmekysymystä voi soveltaa monin tavoin: kytketään ihannetilanteen kuvittelu omaan todellisuuteen eli kuvataan yksityiskohtaisesti!

Näkökulman vaihtaminen/uudelleen määrittely

 • Etsi/etsikää mielellään positiivinen tulkinta tapahtumista
 • Sanavalintojen ja rajaavien puhetapojen tai termien vaihto positiivisemmiksi

Voimavarojen löytäminen ja käyttäminen

 • Mitä hyödynnettävissä menneestä ja nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta?
 • Jokaisella on hyödyllisiä kokemuksia, selviytymis- ja ongelmanratkaisutaitoja, vahvuuksia, kykyjä, taitoja ja onnistumisia
 • Etsi ja vahvista onnistumisia edistymisessä ja selviytymisessä, kuten myös epäonnistumisissa
 • Mitä olet jo tehnyt/saanut aikaan?
 • Mikä on auttanut pääsemään tähän tilanteeseen/vaiheeseen?
 • Oletko joskus aikaisemmin ratkaissut vastaavanlaisen ongelman?
 • Oletko joskus aikaisemmin kokenut/tehnyt jotain vastaavaa, mitä nyt tavoittelet?

Tukijat ja kannustajat

 • Suhdekysymykset, keitä mukana?
 • Mitä arvelisit muiden sanovan…? (Merkitykselliset muut)
 • Mitä asioita muut ihmiset arvostavat sinussa?
 • Mistä muut huomaisivat sinun edistyneen?
 • Kuka on (ollut) eniten huolissaan?

Muita keinoja

 • Selviytymiskysymykset, esim. Miten olet selviytynyt vaikeuksien yli? Mitä voit tehdä, että tilanne olisi itsellesi helpompi? Miten voit pitää itsestä hieman paremmin huolta?
 • Normalisointi: ongelmat, huolet ja haastavat tilanteet ovat osa elämää; tarinat ja kokemukset, hyvät esimerkit
 • Mindfulnes
 • Asteikkojen käyttäminen (esim. 0-10, 4-10): nykytilan ja tavoitteen tutkiminen, merkityksen ja edistymisen vertailu
 • Motivaatiokysymyksiä
 • Yhteenvetoa, tehtäviä, seuraavia askelia
 • Lisää toimivaa tai toisin tekemistä – pienenkin edistyksen ja myönteisten poikkeusten tunnistamista; poikkeusten tutkiminen luo toivoa ja niitä voi alkaa hyödyntää tavoitteellisemmin, esim. Miten sait sen aikaan?
 • Yhteenvetoa, kannustusta ja palautetta, johtopäätöksiä

Lähde: Leena Rasanen, luento, Koulutus- ja kehittämispalvelut, HY 9.5.2017
Lisätietoja esimerkiksi RATKES

Siirry sivun alkuun