Uudenmaan opinto-ohjaajat ry

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus ja opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea lukiolaista opintojen aikana ja huolehtia  siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo. Päivälukioissa opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joiden varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. Aikuislukioissa pakollisia opinto-ohjauksen kursseja ei ole, mutta opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita samoissa asioissa opintojen ja tutkintojen suorittamisen lisäksi.

Lukiolaisilla on oikeus valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojen kehittämiseksi saada henkilökohtaista ja/tai pienryhmäohjausta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus käsitellä pienryhmissä asioita, jotka ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaettavissa olevia ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä. 

Opinto-ohjauksen kurssit

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tarjotaan kahta pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Aikuislukioissa opinto-ohjaus ei ole pakollisena oppiaineena, mutta yhtä hyödyllinen se voi olla oppimisen, itsetuntemuksen ja urasuunnittelun opiskelussa.

Opinto-ohjauksen OP2-kurssi päivälukioissa

Vuoden 2015 lukion opetussuunnitelmaperusteissa laajennettiin opinto-ohjausta kahdeksi pakolliseksi kurssiksi. Koulukohtaiset uudet opsit otettiin käyttöön vuosiluokittain 1.8.2016 alkaen.

Uuden opetussuunnitelman mukaan OP1-kurssi keskittyy lukio-opintoihin, lukiokurssivalintoihin ja omien vahvuuksien tunnistamiseen ja OP2-kurssin keskeisenä sisältönä ovat jatko-opinnot ja työelämä.

OP2-kurssin tavoitteena on ohjata opiskelijoita mm. tutustumaan toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan, kuten myös lisätä työelämätaitoja ja syventää työelämätuntemusta. Opiskelija voin näin hankkia tietoa esimerkiksi yrittäjyydestä, kehittää henkilökohtaisia urasuunnittelutaitoja sekä lisätä työnhakutaitoja.

OP2: Jatko-opinnot ja työelämä 
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen
 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä
 • yrittäjyys
 • työelämä- ja työnhakutaidot
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat.

Kurssin toteutus on keskusteluttanut opinto-ohjaajia opetuksen ja ohjauksen resursseina. Jossain lukiossa OP1-kurssia voidaan toteuttaa vaikka moniammatillisesti, jolloin opinto-ohjaajalla voi jäädä käytettäväksi uuteen kurssiin sisältöineen enemmän aikaa.

Tässä yksi kurssin toteutusesimerkki, Sara Jakonen, Savonlinnan lyseon lukio: https://prezi.com/4ecovhqx6bdm/op2-kurssi sekä Ohjaussuunnitelmaan sisältyvät keskeisten sisältöjen toteutusesimerkit Padasjoen lukiosta: www.padasjoki.fi/loader.aspx?id=2ac950c0-f430-46e0-976e-ac0bc6e158dd

                                                                                                                                                      

Siirry sivun alkuun