Tietosuojaseloste

Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:n tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan opinto-ohjaajat ry (jäljempänä yhdistys)

https://www.uudenmaanopinto-ohjaajat.fi/

Yhteydenotot: uudenmaan.opot@gmail.com

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiedotus- ja tietosuojavastaava Riitta Helander

Yhteystiedot:
uudenmaan.opot@gmail.com  

 1. Rekisterin nimi

Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:n jäsenrekisteri

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten henkilötietoja (jäljempänä rekisteröity). 

 1. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:n jäseniksi hyväksytyt henkilöt.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsen rekisteröi itse omat tietonsa sähköisesti yhdistyksen internet -sivulla olevan rekisteröitymisen kautta. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
 • lempinimi (käyttäjän itse valitsema)
 • vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero, koulutusaste, jolla työskentelee

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen rekisterissä säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä. 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietolähde on rekisteröity itse. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

 2. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

 1. Tietojen suojaus

Rekisteröidyn itse tallentamat tiedot ovat kirjautumisen takana WordPress-alustalla. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään salasanasuojattuna jäsenrekisterissä, johon vain rekisterin ylläpitäjillä (tietojen käsittelijät) on kirjautumisoikeus. 

 1. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 1. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät ja niihin on pääsy seuraavilla yhdistyksen hallituksen jäsenillä:

 • Jäsensihteeri
 • Tiedotus-ja tietosuojavastaava
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Internet-sivuista vastaava
 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

 1. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 1. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Päivitetty 8.10.2020

Siirry sivun alkuun