Uudenmaan opinto-ohjaajat ry

På svenska

Föreningen Uudenmaan opinto-ohjaajat ry grundades 1978 och medlemmarna representerar hela Nyland och olika utbildningsstadier.

Uudenmaan opinto-ohjaajat ry är en pedagogisk förening som jobbar för utvecklandet av elev-och studiehandledningen. Ett mål är att utveckla yrkesskickligheten och främja medlemmarnas samhörighet. Föreningen bevakar medlemmarnas allmänna intressen genom kontakt till utbildnings- och arbetslivsmyndigheter samt till Finlands studiehandledare (Suomen opinto-ohjaajat ry).

Till verksamheten hör:

 • fortbildnings- och diskussionstillfällen
 • studiebesök
 • information
 • utlåtanden
 • rekreation

Styrelsen består av en ordförande och 6 medlemmar. Styrelsen väljs på årsmötet som hålls på våren för två år i taget.

Styrelsen 2020:

 • Ordförande Marianne Autero, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinfors
 • Viceordförande och evenemangsansvarig, Antti Nyman, Peltolan koulu, Vanda
 • Sekreterare Paula Lindqvist, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingfors
 • Kassör Sanna Puputti, Aurinkokiven koulu, Vanda
 • Medlemssekreterare Mirva Palviainen, Peltolan koulu, Vanda
 • Informatör Riitta Helander, Laajasalon opisto, Helsinfors
 • Evenemangsansvarig Kai Rantalainen, Vantaan aikuislukio, Vanda

Styrelesemedlemmarna nås på uudenmaanopot(at)gmail.com och finns även i en för medlemmar grupp på Facebook.

Kom med i verksamheten här i din egen region! Medlemsavgiften är endast 20€. Som medlem får du delta i föreningens olika evenemang, fortbildningar och studiebesök. Dessutom får du via medlemsbrev aktuell information om andra händelser och fortbildningar.

Så här blir du medlem:

För att bli medlem måste du betala medlemsavgiften och registrera dig.

1. Medlemsavgift

Medlem 20 €

Studerande och pensionär  10 € (skanna ett intyg som bekräftar din rätt till nedsatt avgift och skicka till föreningen per e-post uudenmaan.opot(at)gmail.com).

Betala medlemsavgiften  till Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:s konto: FI0680001070120952 (Danske Bank)
SWIFT/BIC: DABAFIHHXXX.

***Minns att skriva ditt eget namn i meddelandefältet.***

Medlemsavgiften fastställs årligen på årsmötet i februari-mars. Medlemsavgiften är i kraft mellan årsmötena.

2. Registrering

Efter att du betalt medlemsavgiften registrerar du dig här på hemsidan som föreningens medlem, så att vi kan skicka information och material som är riktat endast till föreningens medlemmar.

Vid registrering frågas efter:

 • Användarnamn (skapar du själv), lösenord (du får till din e-post ett lösenord som du ska ändra vid första inloggningen)
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Stadiet du jobbar på
 • Eventuella matallergier för evenemang som ordnas av föreningen

Medlemmars uppgifter ges inte vidare. Registreringen behövs för att upprätthålla medlemsregistret samt informera medlemmarna.

Om dina uppgifter ändrar, speciellt e-post och telefonnummer, minns att uppdatera dem själv i registret så att du i fortsättningen också får all information från föreningen!

Siirry sivun alkuun